Intellektuellt perspektiv

Kul att läsa ett lite mer intellektuellt perspektiv på fildelningsdebatten än ”klart alla artister ska ha betalt i 70 år efter sin död”, så att inte Piratpartiet är så ensamna om den synen. Sedan är det som första kommentaren där säger, viktigare än så. Frågan är snarast mellan privatliv och demokrati på ena sidan och total övervakning på andra sidan.

Det viktiga med dagens dom är väldigt enkelt, och det är att alla kommer ihåg en sak: Vi måste ingenting. Så det så.

Sedan är frågan om man inte kan komma förbi tjatet om att ”om vi legaliserar fildelning så får vi inte leka med de andra barnen i EU”, genom samma skillnad mellan ”legalisering” och ”avkriminalisering” som Isabella Lund förespråkar för prostitution. Som jag har förstått det så innebär det lite grand att man helt enkelt struntar i det, precis som jag var tvungen att strunta i killen som doppade sina sushibitar i misosoppan istället för sojan. Bara för att jag skulle vilja att det var olagligt, så behöver det ju inte vara det.

Andra bloggar om: , , .

9 reaktioner till “Intellektuellt perspektiv

 1. Upphovsrättslagen har utvecklats till ett sammelsurium av civilrättsliga och straffrättsliga bestämmelser om vartannat. Upphovsrättsintrång kan leda till såväl straff (böter eller fängelse) som krav på ersättning till upphovsmannen. Vissa gärningar är dock enbart straffbara, inte skadeståndsgrundande. Vad finns det egentligen för anledning för staten att bestraffa någon för brott mot upphovsrättslagen, när upphovsmannen själv inte kan visas ha lidit skada av brottet?

  Jag skulle vilja att man i möjligaste mån tog bort de straffrättsliga inslagen ur upphovsrättslagen. Låt upphovsmannen visa att han faktiskt har lidit skada av gärningen, exempelvis genom att exemplar av hans verk har stått osålda i butikerna samtidigt som det har laddats ned i väsentlig omfattning via Internet. På så vis får domstolen och den intresserade allmänheten en konkret bild av gärningens innebörd, och kan sätta det utkrävda skadeståndet i relation till såväl skadan som ett eventuellt uppsåt.

  Att åklagaren rentav kan åtala någon för upphovsrättsintrång utan att upphovsmannen själv har uttryckt sitt missnöje med gärningen anser jag är en kränkning av själva upphovsrätten som försvarbar idé. Så länge jag har någon upphovsrätt, så vill jag bestämma själv när jag skall hävda den gentemot någon annan!

 2. Hmm, Anders: Är det inte så att upphovsrättsbrott kräver att upphovsmannen gör en anmälan, det ligger inte under allmänt åtal, så delvis är ditt krav redan tillgodosett.

  Om jag inte minns fel så var det väl det som hände vid tillslaget mot servern på Bahnhof, kronofogdarna som gick in hittade en del som inte fanns med på listan över vad de letade efter, och meddelade rättighetsägarna så att de kunde anmäla.

 3. Vänta nu lite här…

  Borde inte de ideella rättigheterna spela in här?
  Alltså industrin kan naturligtvis stämma någon i egenskap av licenstagare för de kommersiella rättigheterna av ett verk. Men om nu inte artisten vill. Kan de verkligen framhärda? Borde inte artisten kunna hävda att hans rättigheter kränks av att licenstagaren kräver straff?

 4. Ursprungligen krävdes ovillkorligen anmälan av upphovsmannen för att ett åtal skulle komma till stånd, men någon gång på 1980-talet lade man till en formulering om ”allmän synpunkt”, och numera lyder 59 § första stycket upphovsrättslagen så här:

  Brott som avses i 57 b § andra stycket får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Brott i övrigt som avses i denna lag får åtalas av åklagare endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

  Hänvisningen till 57 b § ovan syftar på kringgående av DRM, ett förbud som är relativt nytt i lagen. Notera att vad upphovsmannen anser i det fallet saknar betydelse; han kan på sin höjd göra åklagaren uppmärksam på att ett brott föreligger, men sedan är det bara den ”allmänna synpunkten” som avgör huruvida åklagaren får åtala. I övriga fall av brott räcker upphovsmannens anmälan eller den allmänna synpunkten för att motivera ett åtal.

  Jag vet inte vad som gör åtal ”påkallat ur allmän synpunkt” generellt sett, men ett exempel som nämnts är att kunna åtala någon för samtliga piratkopierade skivor i ett större beslag utan att kontakta samtliga upphovsmän. Jag vet inte hur det gick till vid tillslaget mot Bahnhof, men i det fallet gällde det en intrångsundersökning, och enligt 56 b § krävs en begäran från en rättsinnehavare för att en sådan skall komma till stånd. Den regeln gäller alltså inte för att väcka åtal.

  Det rättsfall jag själv är mest bekant med rör upphovsrätten till Mein Kampf. I det fallet polisanmäldes Hägglunds förlag av Fristaten Bayern, men när saken drivits ända till HD konstaterades att Fristaten Bayern inte var rättsinnehavare och heller inte företrädde någon sådan. Vem som faktiskt innehade upphovsrätten utreddes inte ens. HD tillät dock att allmänne åklagaren tog över målet för den okände målsägarens räkning, med hänvisning till just 59 §, och fastställde underrätternas utslag i ansvarsdelen (att Hägglund hade begått intrång, eftersom han inte kunde anföra något bevis på att han fått rättsinnehavarens medgivande till utgivningen). Mig veterligen betackar sig Hitlers arvingar i USA för att ha med eventuell kvarlåtenskap att göra, så vems ärenden gick egentligen åklagaren?

  Mitt främsta skäl till att få bort straffrättsdelen ur upphovsrättslagen är dock att allt som har med upphovsrätt att göra också berör yttrandefriheten. Det finns uttryckliga undantag i TF och YGL för att man skall kunna driva upphovsrättsmål också när det gäller yttranden i grundlagsskyddade medier, och då bör man vara synnerligen försiktig med vilka möjligheter man ger rättsinnehavarna respektive åklagarna att utnyttja dessa undantag.

  Betrakta exempelvis förbudet i 52 e § mot att ”sprida produkter som är utformade i syfte att underlätta kringgående av en teknisk åtgärd”. Jag gillar inte tolkningen, men nog syftar väl detta även på ”produkter” i form av datorprogram, exempelvis DeCSS? Antag nu att någon låter trycka källkoden till DeCSS i en periodisk skrift med ansvarig utgivare. Är detta att ”sprida” en sådan ”produkt”? Gäller reglerna om ensamansvar i TF (varvid det inte finns något att åtala för, eftersom brott mot 52 e § upphovsrättslagen inte är ett tryckfrihetsbrott), eller träder undantaget för upphovsmännens rättigheter in och låter vilken åklagare som helst både efterforska vem som skrivit DeCSS och ställa alla inblandade inför rätta? Det som började som ett knapphål i tryckfrihetsskjortan har vuxit till en ful reva, och snart finns ingen skjorta kvar…

 5. Anders: Det är precis det du nämner på slutet som gör mjukvarupatent så farliga. Helt plötsligt kommer massa konstiga inskränkningar på vad man får prata om eller vilken källkod, designad och skriven av en själv, som man får publicera. Den här sörjan med upphovsrätt och digital kopiering är större än vad de flesta vill inse.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s