Basic personligt

Daniels personliga blogg

Dravel, mening för mening

Ok, dags för en lite längre sågning av artikeln i Aftonbladet om upphovsrätt och ny teknik. Förlåt om det blir lite långt. Christian Engström hade en del bra poänger, men jag vill såga den lite mer än jag gjorde i morse.

Kreatörer och politiker: Sluta snylta!

De sätter redan i rubriken enväldigt agressiv ton, genom att använda ett väldigt negativt laddat ord. Alla som får tillgång till någonting utan att betala rejält med pengar för det, är alltså ”snyltare”. Det är extra magstarkt eftersom av författarna, Magdalena Streijffert, är socialdemokrat. De bygger hela sin politik på ett gemensamt sponsrat socialt system som gör att även personer utan jobb får hjälp med ekonomin. Är de alltså också snyltare?

Vi har olika politiska åsikter och även kreativa roller men vi tillhör alla en generation som har växt upp i en tid när teknik- och medieutvecklingen har varit mer spännande än någonsin.

Jag kanske är överdrivet känslig, men jag uppfattar det här som att de tycker att utvecklingen är något som bara ”händer”, inte är någonting som var och en kan vara delaktig i.

Alla förutsättningar finns för att Sverige och svensk upplevelseindustri kan bli en vinnare i den utvecklingen.

På högskolorna håller de på att bli tokiga för att studenterna inte kan matte. Hela mjukvarubranschen hotas av meningslösa patentstrider. Sveriges nästa generation artister, framsållade av branschexperter i TV-programmet Idol, sjunger falskt och blir kvarröstade enbart på deras dragningskraft på 12-åriga tjejer. Svenska skådespelare (förutom Peter Stormare) ”spelar över” så mycket att filmerna inte går att titta på. Yup, vi är verkligen på rätt spår.

Dock hotar en bristande respekt för kreatörers äganderätt den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns.

Precis som sagts tidigare så kan man inte ha äganderätt till information. Man kan ha upphovsrätt till ett verk, men det är en annan sak. Att det skulle vara just någon bristande respekt för denna icke existerande äganderätt som är anledningen till någon form av ny arbetslöshet i denna grupp finns inga bevis för, och det är dessutom helt ointressant.

Kreatörer måste ges möjlighet att försörja sig och utvecklas samtidigt som samhällets resurser inte ska användas för att jaga tonåringar.

Självklart ska man kunna försörja sig på att skapa saker som folk vill ha och vill betala pengar för. Därifrån är steget faktiskt ganska långt till en total avlyssning och loggning av hela svenska befolkningen, för att säkerställa att kreatörens dödsbo får intäkter 70 år efter dennes död.
Det är framför allt tonåringar som fildelar. Om man ska sätta dit de som fildelar men inte jaga tonåringar, vilka är man ute efter då? Blir det alltså bättre om man låter kommersiella företag med en historia av att stämma döda personer (hey, kan de ha intäkter från sitt skapande så kan de ju gott få böter som döda också), barn, eller personer som inte ens har en dator? Är det ett steg framåt i rättssäkerhet?

Det nya medielandskapet har många vinnare. Utbudet och valfriheten för oss som lever med Ipods, digital-tv och Internet i vardagen är större än vad vår föräldrageneration ens kunde drömma om.

Ack, så många lögner. Valfriheten i antalet affärer man kan handla musik i till sin iPod är noll, eftersom man är hänvisad till iTunes. Valfriheten med digital-tv är noll, eftersom alla använder sitt eget system med olika kort, separata boxar till varje tv, osv. Alla webb-tv-tjänster kräver att man kör Windows, och ofta även att man använder Explorer (nej, inte för att dricka för att trösta sina sorger med, för att man tvingas köra Windows, utan webbrowsern).

För den som tänkt sig en framtida yrkes- eller entreprenörskarriär inom kultur- eller mediesektorn är chanserna till framgång stora.

Chanserna till framgång är stora? Hela artikeln går ju ut på att det inte går, eftersom alla bara snyltar? Eller är de bara stora om deras superövervakning blir verklighet?

Den digitala distributionen på nätet adderar en helt ny marknad vid sidan om de traditionella kanalerna. För mindre kultur- och språkområden, som Sverige, ger det helt nya förutsättningar eftersom både ekonomiska och tekniska trösklar radikalt sänks.

Det här är faktiskt helt sant. Möjligheten att nå en stor marknad är ofantligt mycket större med internet än det var utan. De program som jag jobbar med på dagarna säljs över hela världen, utan något behov av dyra lokalkontor.

Frågan är varför mediabolagen gör allt i sin makt för att höja de där trösklarna. Marginalkostnaden för att distributera en MP3-fil på några megabytes är inte 10 spänn, och det är få skivor som kostar miljoner i studiotid som måste plockas tillbaka. Från min dator kan jag kopiera filer både till vår gemensamma filserver, till min MP3-spelare och min telefon. Fast inte de filer jag har betalat för, de är belagda med spärrar kors och tvärs. Det är inte en sänkt tröskel, det är en höjd, ogenomträngbar mur.

Investerare och kapital borde strömma till en marknad med sådana framtidsutsikter. Men konkurrenstrycket från den illegala marknaden är, som Cecilia Renfors betänkande konstaterar, förödande.

Cecilia Renfors rapport sågades av allt och alla utom Henrik Pontén. Alltså har den inget bevisvärde.

Trots detta finns idag en mängd svenska små och stora företag på nätet som slåss mot gratismarknaden inom det här segmentet.

Så vi ska införa total internetövervakning för att skydda de här företagen? Borde de inte byta affärsmodell istället? Det går att sälja kranvatten på flaska för 40 spänn litern, eftersom det är bekvämare. Själv tar jag betalt (förvisso frivilligt) för min tjänst att automatiskt pinga bloggservrar, vilket man faktiskt kan göra själv. Folk ansluter sig och betalar, för att min tjänst är bekvämare än att surfa till ett dussin olika sajter och klicka på arton knappar hit och dit. Att konkurrera mot gratis är inte svårt, åtmistone inte om man har som yrke att vara kreativ och tänka utanför de normala ramarna.

De enda som gnäller som småbarn över hur hemskt det är med internet, det är samma personer som tjatar om att de är så kreativa att de förtjänar att få pengar 70 år efter att de har dött. Alla andra hittar på nya affärsmodeller och produkter.

Alltför länge har bilden om framtidens it-samhälle färgats av en retorik om att den nya tekniken omöjliggör skydd för kreativt arbete. Varje politiker, opinionsbildare eller branschföreträdare som försökt hitta konstruktiva lösningar på den nya situation har effektivt tystats som teknik- och innovationsfientlig.

De enda lösningar som har presenterats har gått ut på att schablonbeskatta hela befolkningen med en bredbandsskatt, avlyssna all internettrafik, och införa artificiella spärrar mot all den smidighet datorerna ger. Det enda ”skydd för kreativt arbete” de har varit intresserade av är totalförbud mot all typ av kopiering, ens till ens egen filserver eller MP3-spelare. Istället för att utnyttja den nya teknikens fördelar har man försökt komma på fler metoder för att stoppa dem. I Sonys fall genom att infektera sina kunders datorer med rootkit. Det är inte konstruktivt, det är brottsligt.

Alla som har föreslagit sådana här lösningar har därför fått tiodubbelt med motargument tillbaka, som på olika sätt förklarar varför deras förslag inte går att genomföra. Det är så man gör vetenskapliga framsteg. För allting som någon hittar på, finns massor med människor som försöker bevisa att det är fel. De saker som överlever de testerna brukar vara bra. Ännu har inga mediabolag lyckats med det. Det är inte att bli ”effektivt tystad”, utan att få saklig och konstruktiv kritik, så att man slipper slänga pengar i sjön.

Pseduoargument om att illegal fildelning till och med har gynnat branschen eller att ”det ändå tjänas så stora pengar” har fått växa till sanningar.

Som jag skrev tidigare idag: Pseudoargument som att varje nedladdad fil motsvarar en förlorad försäljning och att varje utdelad fil motsvararen faktiskt förlust på försäljningspriset gånger antalet potentiella personer som kan ladda ner den, är tydligen helt ok.

Det dramatiska försäljningsraset för den svenska musikbranschen samtidigt som undersökningar visar att intresset för musik är större än någonsin är ett exempel av många som talar ett tydligt språk att utvecklingen i nuläget går åt fel håll.

Nej, den svenska musikbranschen går inte med förlust. Det är CD-försäljningen som rasar, eftersom folk inte längre är intresserade av att köpa plastbitar när de mycket hellre vill ha filerna på datorn, i sin MP3-spelare och i sin telefon som ringsignal. Folk är miljömedvetna och vill ha bekvämlighet.

Slutsatsen är inte att folk är snyltare, utan att de säljer en produkt som ingen faktiskt vill ha.

Den verkliga kärnfrågan om kreatörers grundläggande rätt att få ersättning för sitt arbete behöver nu hamna i fokus.

Till priset av total avlyssning av hela internet till en astronomisk kostnad, vilket i slutändan betalas av alla bredbandskunder i form av mångdubbelt dyrare månadskostnader?

Och vaddå ”grundläggande rätt”? Så länge som man sätter på sig paljetter och sjunger falskt så har alltså samhället en skyldighet att förse både en själv, ens barn och ens barnbarn med livslånga intäkter, samtidigt som man bryter mot massor av punkter i FN’s mänskliga rättigheter? Nej, det är inte ett rimligt pris.

Den som skapar något bör ha rätt att förfoga över det. Upphovsrätten är mer än ett sätt att fördela intäkter och kan inte ersättas med en bredbandsskatt eller annat system som ger artister pengar som plåster på såren, men förnekar dem rätta att förfoga över sitt arbete.

Den som köper något bör ha rätt att förfoga över det, för det är så det fungerar med allt annat. Det vore inte så kul om det på kryddburkarna följde med en lista på vilka recept man fick använda dem till, eller med bilar följde med en lista på vilka orter man fick besöka, eller hur man skulle vara klädd när man körde den. Artister har ingen som helst rätt att ha någon åsikt om vad jag gör med mina MP3-filer.

Vår utgångspunkt är att modern teknik kräver modern lagstiftning. Sverige är idag tyvärr ett av de länder i Europa som är allra sämst på att skydda sina kreatörer. I våra grannländer finns det gott om exempel på hur man med bredbandsoperatörernas samverkan och modern teknik på olika sätt hjälps åt att förebygga brott.

Ja, i Danmark gick det ju jättebra. Allt fler skaffar sig rejäl kryptering, vilket innebär att det blir omöjligt att hitta någonting överhuvudtaget.

Vi tycker det är fullt rimligt att det i Sverige, precis som i dessa länder, ska vara möjligt för den kreatör som blivit utsatt för ett upphovsrättsintrång att via domstolsprövning få reda på vem som står bakom ett IP-nummer. Detta möjliggör mjukare påföljder som varningsbrev och skadestånd och är i grunden ingen principiell förändring i vårt rättsväsende.

Det har vi sett från USA att det inte fungerar. Det leder bara till att mediabolagen skickar inbetalningskort med hot om stämning på miljonbelopp, precis som vilken beskyddarverksamhet som helst.

Att låta privata intressen själva sköta allt från bevisinsamling, vara domare och utdela straff är i högsta grad en principiell förändring. Då hamnar man i ”Fascism 2.0”. Det är inte där jag vill leva.

Ett Internet och en virtuell värld utan samma individuella ansvarstagande som i den fysiska världen är inget framtida it-landskap vi vill se. Det är en motsatsbild till vår vision om en sektor som stimulerar nyskapande och attraherar våra bästa talanger inom it, kommunikation och kultur.

Den virtuella världen fungerar annorlunda än den fysiska. Alltså fungerar inte koncept som ”äga” och ”stöld”, och ännu mindre lagar angående detta. Det som istället verkligen stimulerar nyskapande och attraherar talanger är saker som open source och creative commons, där alla fritt delar med sig av det som de skapar, till gagn för alla. Trent Reznor släppte tidigare ut ”källkoden” till en (eller om det var flera) av sina senaste låtar (dvs en fil med varje stämma för sig), så man fritt kunde välja vilka man ville höra, eller mixa om och lägga till efter eget tycke. Resultatet blev hundratals olika mixar från fans, och ett radikalt ökat intresse för både artisten och skivan. Där kan vi snacka om nyskapande.

För Sverige som ligger i framkant både på it-området och inom skapandet av musik, film och tv innebär detta läge en jättechans. Vi unga politiker och kreatörer vägrar låta det teknikvänliga perspektivet i svensk debatt kidnappas av dem som i själva verket är utvecklingens största fiender.

Man är bara teknikvänlig om man faktiskt använder den nya teknikens styrkor, inte om man använder den för att på alla upptänkliga sätt lägger in meningslösa begränsningar. Eller på ett annat sätt:

Försöka använda gamla affärsmodeller trots förändrade omständigheter: bakåtsträvande och teknikfientligt.

Utnyttja ny teknik till att skapa nya affärsmodeller: utvecklande.

En grundmurat stark upphovsrätt och ett bejakande av ny teknik är två tankar som måste kunna samsas i en modern it-politik.

Det bästa exemplet för att det är så, är faktiskt bloggosfären. Det är ny teknik i allra högsta grad, speciellt som t.ex. wordpress-motorn ju är open source. Upphovsrätten när det gäller resonemang, citat och liknande respekteras mer än jag någonsin har sett någon annanstans. Åtminstone de lite mer seriösa bloggarna länkar, trackbackar och anger källor mer än vare sig tidningar eller ”proffsbloggare”. Anledningen är respekt. Visar man respekt genom att länka ordentligt, får man respekt (och länkar) tillbaka. Det görs inte genom att det har investerats miljarder i att avlyssna hela internet för att vara säker på att någon formulering inte används korrekt.

Just respekt är inte riktigt det som mediabolagen har så mycket. De visar ingen respekt för sina kunder, och får därmed ingen respekt tillbaka.

Visst behöver vi en IT-politik, men inte en som går ut på att behandla hela befolkningen som brottslingar.

Andra bloggar om: , , , , , .

Annonser

oktober 28, 2007 - Posted by | idioti, media, politik, teknik

23 kommentarer »

 1. Tack för genomgången! Det tar sin tid för oss äldre gentlemän att förstå, men nu börjar jag i vart fall ana att du nog har fullständigt rätt. Inte så att jag på ett självständigt sätt skulle kunna argumentera i frågan, men jag kan nog ta ställning och det är väl gott nog så här långt.

  Kommentar av LeoH | oktober 29, 2007 | Svara

 2. Det är ju faktiskt också skrattretande att man ser att de menar att ”utvecklingen går åt fel håll” medans de eldar på med mer och mer angrepp på sina kunder, utan att reflektera över om minskningen av deras CD-försäljning möjligen skulle kunna bero på deras eget beteende. Undrar om de hört talas om uttrycket ”rösta med fötterna”? Själv lyssnar jag i stort sett bara på independant-artister, inte vill man väl riskera att dela med sig av proprietär musik 🙂

  Kommentar av Allan | oktober 29, 2007 | Svara

 3. Mycket bra kontrande:)

  Det borde skrivas en bok om hur informationsvärlden bör jämföras med den fysiska världen.

  Jag bjuder på en liknelse:
  Om internet var att jämföras med ett vägnät:
  Så skulle du få mota försäljare vid din grind varje dag.
  Du skulle bli attackerad med biologiska stridsmedel varje dag.
  Polis, andra myndigheter, organisationer och företag skulle stoppa dig var som helst och när som helst för att kräva att få se vad du har i bagaget.
  Du skulle få uppgradera eller byta ut både bil och hus stup i kvarten.
  Vägarna skulle bli bredare och fler hela tiden.

  Kommentar av Tommy K | oktober 29, 2007 | Svara

 4. […] har jag inte mer att tillföra än det Basic Personligt och Christian Engström sagt om debattartikeln angående fildelning i Aftonbladet. Men länka till […]

  Pingback av opassande » Gungor och karuseller | oktober 29, 2007 | Svara

 5. Hej, bra svar och noga genomgånget av en riktigt dum och fånig artikel i Aftobladet.
  Dom borde istället för att skriva om sådant dom inte vet skrivit om hur Sverige är näst bäst i EU på att demolera den personliga integriteten och hur sådana här förslag har stött på rejäl patrull från just den ”upplysta” omgivningen med modern lagföring.

  Det jag älskade i din text var följande:
  ”Slutsatsen är inte att folk är snyltare, utan att de säljer en produkt som ingen faktiskt vill ha.”
  Yes! Stämmer. Jag tillhör en sådan där som gillar att samla på CD skivor, filmer och spel och betalar för mig. Jag vägrar konsekvent att betala för att bli förödmjukad, vilket man blir så fort man köper något i det här landet. DVD:er berättar felaktigt att man är en tjuv om man laddar ner från internet, det här upphovsrättsbrott, CD skivor kommer med DRM skit som gör att du inte kan spela upp skivan i din Dator/bilstereo. Ladda ner från ljusskyggt ställe = nada problem. Köp ett spel och du får rootkits, StarForce eller annat som tvingar dig till att bara använda ett visst antal program för annars kan du inte spela ditt inköpta spel.

  ”Pirater” hjälper vanliga konsumenter runt detta och branschen straffar lagliga köpare med all den här skiten. Dags att branschen börjar att få känna på det som verkligen inte har disskuterats här på riktigt länge: konsumenträtt! Just det, konsumenternas rättigheter! Utan dom och betalande personer som är nöjda över sina inköp så spelar det ingen roll vad ni än gör för då får ni inte in något alls till slut. Ni kan inte lagstifta till krav att tvångsköpa skiten även om ni vill det med att lägga på flatrate på bredband och 3 surfandet. *suck*

  Ett långt inlägg till din riktigt bra och insiktsfyllda svar! Nu skall jag ta mig en kopp kaffe 😉

  Kommentar av FoolWolf | oktober 30, 2007 | Svara

 6. Tack för alla positiva kommentarer. Det är skönt att se att fler och fler börjar förstå att det varken är så enkelt eller svart-vitt som mediabolagen försöker påstå.

  Kommentar av Daniel Brahneborg | oktober 30, 2007 | Svara

 7. Tack för ett riktigt insiktsfullt och bra inlägg! Du förgyllde min morgon och dag. 🙂

  Kommentar av Stefan Flod (UP) | oktober 30, 2007 | Svara

 8. Jag blev på genuint bra humör när jag läste ditt inlägg. Otroligt välformulerat! Obarmhärtigt men ändå sakligt och lugnt angriper du bit för bit utan att som så många andra förledas iväg på irrelevanta och farliga villospår.

  Viktigast av allt angriper du själva kärnan av problemet som måste få komma fram i debatten. Sätter man inte spotlighten på _respekt_ så kommer man aldrig att komma någon vart.

  Man kan tycka att i ett land där folk ändå är så otroligt duktiga på att stå i kö och följa lagar i övrigt borde det vara en väckarklocka att det ändå finns en sådan utbredd acceptans för kopiering av musik och film.

  Min personliga gissning är att den acceptansen byggts upp och närts av skiv- och filmindustrins kontinuerliga brist på
  ens vilja att respektera sina kunder.

  Jag skulle vilja få läsa detta inlägg på en helsida i DN så att det inte bara blir ännu en predikotext för kören.

  Kommentar av Olof Appelblad | oktober 30, 2007 | Svara

 9. […] svarsinlägg å andra sidan använde framför allt Logos. Alla sakliga argument om vad som är tekniskt möjligt […]

  Pingback av Retoriska skillnader « Basic personligt | november 1, 2007 | Svara

 10. Håller med dig i allt väsentligt men ett par saker vill jag kommentera. Att det är framförallt tonåringar som fildelar stämmer inte. Den typiske fildelaren är snarare en akademiker i 30-årsåldern (som jag själv).

  Problemet med CD-skivan är inte att ingen vill ha den utan att den är för dyr. Det är ändå något speciellt med att öppna upp fodralet till en nyinköpt CD, läsa på baksidan och bläddra i bokleten. Tycker skivbolagen skulle satsa på att göra CD-skivan mer attraktiv som produkt genom att ge mer än bara musiken. T.ex att låttexter finns med, posters, idolkort, rabattcheckar, giveaways mm. Priset borde ligga på ca 50-100 kr.

  Jag fasar för en framtid där all musik säljs i digitalt (komprimerat) format. Det låter ju tyvärr inte lika bra. MP3-filer är ett bra komplement till CD-skivan, men kan inte ersätta den.

  Kommentar av Joakim | november 1, 2007 | Svara

 11. Joakim: Inte en helt lyckad formulering om tonåringar, det håller jag med om. Däremot är det nog de som anser det mest ”normalt”, kanske.

  Visst finns folk som fortfarande vill ha CD-skivor, men det är långt ifrån alla. För min del tar de bara onödig plats. 50 kronor är definitivt mer rimligt.

  Digitalt betyder inte komprimerat, på något vis. T.ex. finns formatet FLAC, som är helt lossless. Det är alltså exakt samma bitar i de filerna som på plastbiten (plus metadata som artistnamn, låtnamn osv), och därifrån kan man fixa sina egna MP3-filer, Ogg Vorbis eller vad man nu vill ha.

  Kommentar av Daniel Brahneborg | november 1, 2007 | Svara

 12. hej Daniel,
  jag är övertygad om att du tror på ditt dravel men du har inte en susning om hur musikindustrin fungerar. Tror du verkligen att vi i skivindustrin vill fortsätta med CDs ??? vi bryr oss verkligen inte om på vilket media musiken ligger på. Vi slipper gärna åxå CDn men försäljningen just nu är kanske 6 % av den totala musikförsäljningen som går genom nerladdade MP3 filer vilket gör att vi är tvugna att fortsätta med CDs. Hade inte ni illegala fildelare funnits så hade försäljningen sett helt annorlunda ut och MP3 filerna hade varit mycket mer framgångsrikt. Vaddå musikbranchen INTE går med förlust ?!?!?! vad får du det ifrån ?

  Detta handlar endast om girighet från din/er sida, punkt slut. Ni vill ha er laptop, I-pod, X-box, mediaspelare, mobil, kläder, lägenhetshyra, drinkar, mat etc … ni har helt enkelt inte råd att betala för er musik – därför anser ni det som er ”rättighet” att sno andras låtar/inspelningar. Detta drabbar; artisten, studion, managern, skivbolaget, förlaget och samtliga inblandade som gör att er favoritmusik blir så bra som möjligt.

  Jag jobbar på ett indiebolag och kämpar varje dag mot illegal verksamhet så mina band ska få betalt för sitt slit. JAG är trött på alla kommentarer om falsksjungande ”Idol”- artister och ett annat populärt uttryck är ”feta skivbolagsbossar”… som ni använder er av som argument från en hel branch… helt sjukt. Det drabbar givetvis även oss – som ni säger ni värnar om (indiebolagen, artister, små produktionsbolag etc)…

  Helt plötsligt så anser sig ALLA experter på skivbranchen ?????? Sorgligt…

  Kommentar av Thomas | november 2, 2007 | Svara

 13. […] till Thomas om girighet Thomas: Trevligt med en kommentar från någon i […]

  Pingback av Svar till Thomas om girighet « Basic personligt | november 2, 2007 | Svara

 14. Åh, tack Thomas!
  Jag får svårt att uttrycka min frustration när man läser insändare av människor som bevisligen inte drivs av behovet att uttrycka sig, eller skapa något eget. Än mindre livnära sig på ett konstnärligt yrke. Det må låta högtravande, men mitt kall är skapandet och det är för sent att retirera nu. Jag försörjer min familj genom detta och att då få höra att man är teknikfientlig och bakåtsträvande är inte lätt. Jag har med handen på hjärtat inte laddat ner ett verk gratis sedan jag kunde försörja mig på musiken. Om det bara gick så skulle alla illegala fildelare få gå igenom detta stålbad.

  Kommentar av Björn | november 2, 2007 | Svara

 15. Najs med videorna på din sida. ”Baby Jane” var skön. Du är helt klart mer teknikpositivt än 99% av dina branschkollegor. Ska lyssna mer senare ikväll.

  Jag har själv turen att kunna försörja mig på mitt ”kall”, dvs kreativt skapande av mjukvara, men det är inte alla som kan det. Det är inte någon mänsklig rättighet, och om det inte går så får man försörja sig på något annat sätt tills man hittar något som fungerar.

  Jag har varit alldeles för nära personlig konkurs mer än en gång. Då är frågan ”hur kan jag få in pengar?”, inte ”hur kan jag få in pengar på något som för de flesta är en hobby?”.

  Kommentar av Daniel Brahneborg | november 2, 2007 | Svara

 16. Right on! Detta hävdade jag runt 1998-99 när ”mp3-hotet” började debatteras ordentligt i svensk media – och då jobbade jag ändå själv i musikbranschen.

  Känner att det är dags att länka till Karl Fogels utmärkta essä om detta ämne: ”The promise of a post-copyright world”:

  http://questioncopyright.org/promise

  //Ola

  Kommentar av Ola B | november 5, 2007 | Svara

 17. Bra text, Ola! Det visar ju ännu mer att det är _kontroll_ mediabolgen är ute efter, inte _inkomster_. Plus att få folk att tycka att de gör något brottsligt, osv.
  Det är inte frågan om att lösa ett problem, utan att fler behöver förstå att det inte _finns_ något problem.

  Kommentar av Daniel Brahneborg | november 5, 2007 | Svara

 18. Till Thomas:
  Av de drabbade som du räknar upp känner i alla fall jag att jag kan klara mig utan de flesta, utan att själva musiken skall behöva bli sämre för det.

  Att ett visst yrke finns och går att livnära sig på under ett visst paradigm betyder inte att detta bör upphöjas till mänsklig rättighet. Om det vore så skulle vi idag fortfarande ha tiotusentals yrkesverksamma som skor hästar, binder tunnor och reparerar diligenser.

  Affärsmodellen håller inte för det tekniska paradigmskifte som har skett. Vem vet – allt processande från RIAA och alla fildelningsdebatter som härjar nu kanske bara är kuriosa i historieböckerna om 50 år, under avsnittet ”Copyright – om en historisk parentes och dess fall”.

  Den som lever får se.

  Kommentar av Ola B | november 5, 2007 | Svara

 19. Fy fan, vilken ensidig debatt. Om alla tjänar på att slå ihjäl den mörka killen så är det väl rätt, eller hur. HIttar inte ett enda negativt inlägg till ovanstående. Pinsamma Svennebanan som inte tänker ett steg längre än näsan räcker.
  Klart som sjutton att några drabbas av fildelningen. Klart som sjutton att kvalitén sjunker på filmer och musik när ingen har råd att leva på det längre. Att inskränka upphovsrätten är inte ett paradigmskifte så som CD-skivans död eller att en och annan videobutik har tungt att hyra ut filmer. Har jag skrivit en låt och har rätt till betalning om nån vill ha låten, så ska jag väl få det. Om du gått till jobbet varje dag under oktober vill du väl ha lönechecken den 25:e? Myten att låtskrivare är folk som tjänar pengar stämmer i 95 procent av fallen inte. De som faktiskt under åratal har utvecklat skills att kunna skriva hits och få framgångar, tycker jag åtminstonne har rätt till en mindre ensidig debatt. De betalar skatt i det här samhället som består av minst 85% fildelare och samhället pissar tillbaka.
  – Slå ihjäl den som klagar, han stör mitt i filmen…
  /M

  P.S. Think! Det är inte upphovsrätten som driver fram storebrorssamhället. Det är brottsligheten. Tack!

  Kommentar av Dobbalina | november 7, 2007 | Svara

 20. Dobbalina: Kommentar 12 och 14 var inte direkt på ”min” sida.

  Det är klart som sjutton att hela Sveriges befolkning drabbas av det här kriget mot fildelning i form av förlorat privatliv.

  Frågan är det där ”rätt till betalning”. Det är ingen naturlag. Världen förändras och ger nya villkor för alla.

  Dessutom är det som sagt lite underligt att det är just de ”kreativa” branscherna som inte har tillräckligt med kreativitet för att hitta fungerande affärsmodeller. Förutom enstaka undantag, då.

  Vi har inga terrorister i Sverige, men en mycket agressiv antipiratlobby. Jag vet vilka jag tror är anledningen till Bodströms övervakningsidioti.

  Kommentar av Daniel Brahneborg | november 7, 2007 | Svara

 21. […] inte ta det mening för mening, det har fungerat förut. Under förevändningen av att kritisera ett enskilt lagförslag föreslår man i själva verket […]

  Pingback av Upphovsrätt != äganderätt « Basic personligt | januari 6, 2008 | Svara

 22. Dobbalina> Myten att låtskrivare är folk som tjänar pengar stämmer i 95 procent av fallen inte.

  Nejvisst, men det intrressanta är väl att det inte stämde innan fildelningen kom heller. Det stora flertalet skapare har aldrig kunnat leva på sitt skapande, det är ju inget nytt fenomen som fildelningen eller Internet dragit med sig så att klaga på fildelarna som om de norpar brödet ur munnen på dig blir ju bara löjligt. Tänk istället på om en reformerad upphovsrätt kan sänka de stora distributörernas makt istället, så fler indiebolag kan komma fram på marknaden – även om den totala försäljningen skulle sjunka så finns här en klar potential för att den delen av kakan blir klart större. Men det förutsätter att ni kan få kontakt med publiken på ett sätt som Sony/BMG aldrig kan, och med Internet har ni faktiskt den möjligheten. (De enda CDs jag köpt det senaste året var från Hybris, i övrigt har jag bara lyssnat på gamla låtar plus radio – jag har inte fildelat nån RIAA-musik därför att den gratisreklamen vill jag inte ge dem.)

  Kommentar av Rickard Olsson | januari 8, 2008 | Svara

 23. […] upphovsrätt med strängare straff eller andra förändringar av kulturens villkor, har omgående plockats sönder i bitar och bevisats bestå av enbart lögner, självmotsägelser och överdrifter. Våra […]

  Pingback av Vettiga argument mot fildelning sökes « Basic personligt | maj 5, 2008 | Svara


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s